ยูซีรอย

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำสารส้ม, coagulant สารเร่งการตกตะกอน ในน้ำ

สารเร่งการตกตะกอนในน้ำ

รายการสารเคมี > สารเร่งการตกตะกอนในน้ำ > สารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต (ACH)

สารส้มเหลว / สารส้มขุ่นผง (ก้อน)

    สารส้ม (Aluminium sulphate) ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำ และ ยังใช้อุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมผ้าอีกด้วย สำหรับงานบำบัดน้ำสารส้มเป็นสารเร่งการตกตะกอน ทำให้ตะกอนอนุภาคเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงมาด้านล่างซึ่งทำให้ง่ายต่อการกรองหรือนำออก กระบวนการนี้เรียกว่าการสร้างตะกอนและการรวมตะกอน (coagulation or flocculation)

Liquid Aluminium Sulphate

สารส้มเหลว (8% Alumina)

Powder Aluminium Sulphate

สารส้มขุ่นผง (16% Alumina)

manufacturer  certified

NSF ,

TIS 2150-2546 ,

KOSHER ,

HALAL ,

ISO9001:2015 ,

ISO14001:2015