ยูซีรอย

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำJar test,สารเร่งการตกตะกอน,จาร์เทส,ทดสอบปริมาณการใช้สารส้ม แพค

service & support

รายการสารเคมี > บริการทดสอบสารเคมี

Jar Test & Report

เรายินดีให้คำปรึกษาและทดสอบสารเคมีที่โรงงานของท่าน

จาร์เทส (Jar Test) เป็นการจำลองระบบสารเคมีบำบัดน้ำ โดยเลียนแบบกระบวนการเกิดตะกอนและตกตะกอนลงมาของระบบบำบัดน้ำจริง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำสามารถกำหนดปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับน้ำที่ต้องการบำบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Jar Test

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, 

กรุณาติดต่อเรา