ยูซีรอย

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต เอซีเอช, coagulant สารเร่งการตกตะกอน ในน้ำ

สารเร่งการตกตะกอนในน้ำ

รายการสารเคมี > สารเร่งการตกตะกอนในน้ำ > สารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต (ACH)

สารโพลิฟลอค (PolyFloc)

    สารโพลิฟลอค คือชื่อการค้าของสารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต (ACH) เป็นสารเร่งการตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจาก

  • สารโพลิฟลอค เป็นสารที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสิ่งเจือปนและค่าโลหะหนักต่ำมาก จึงไม่อุดตันเมมเบรน ไม่กัดกร่อนและสามารถช่วยให้การใช้งานเมมเบรนได้นานขึ้น
  • มีค่าอลูมิน่ามากที่สุดถึง 24% จึงทำให้การจับตัวของฟลอคดีขึ้น ตกตะกอนเร็วขึ้น รวมถึงการใช้งานได้ในปริมาณที่น้อยลง
  • สามารถช่วยลดค่า pH drop เมื่อเปรียบเทียบกับสารเร่งการตกตะกอนชนิดอื่นๆ
  • สารโพลิฟลอคเหมาะกับน้ำที่มีความขุ่นมาก (มากกว่า 10,000 NTU), น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีสี, น้ำที่มีการเจือปนของเหล็กและแมกนีเซียมและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

น้ำในอุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้ ach

  • น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานผลิตไฟฟ้า
  • โรงงานผลิตน้ำดื่ม และ/หรือ ผลิตอาหาร
  • น้ำที่ต้องมีกระบวนในการบำบัดหลายขั้นตอน

Polyfloc (ACH)

POLYFLOC (ACH)

manufacturer  certified

NSF ,

TIS 2150-2546 ,

KOSHER ,

HALAL ,

ISO9001:2015 ,

ISO14001:2015