ยูซี รอย

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำสารเคมีพื้นฐาน,โซดาไฟ,คลอรีน,กรดเกลือ,กรอกำมะถัน

สารเคมีพื้นฐานปรับสภาพน้ำ

รายการสารเคมี > สารเคมีพื้นฐาน

Basic Chemicals

  • คลอรีนเหลว (คลอรีนน้ำ , กรดไฮคลอ) (NaOCl)
  • กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) (HCl)
  • กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน) (H2SO4)
  • โซดาไฟเหลว (โซดาไฟน้ำ) (NaOH)

สารเคมีอื่นๆ 

กรุณาติดต่อเรา