ucroy

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำสารโพลิเมอร์ ตกตะกอน

สารรวมตกตะกอน

รายการสารเคมี > สารรวมตะกอน (สารโพลิเมอร์)

สารรวมตกตะกอน (สารโพลิเมอร์)

   กระบวนการรวมตะกอน เป็นการรวมสารแขวนลอยอนุภาคเล็กเข้าด้วยกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้น จึงตกตะกอนเร็วขึ้น
    การใช้สารโพลิเมอร์ นิยมใช้หลังจากการเติมสารเร่งการตกตะกอนแล้ว เนื่องจากจะช่วยทำให้ตะกอนขนาดเล็กจับกันเป็นก้อนใหญ่เพื่อให้ตะกอนตกลงมาเร็วขึ้นนั่นเอง

Flocculants

Flocculants