ยูซี รอย

หน้าแรก ติดต่อเรา

สารเคมีบำบัดน้ำรายการสารเคมี

รายการสารเคมี

สารเคมีบำบัดน้ำ > รายการสารเคมี

รายการสารเคมี

สารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต (ACH)


สารโพลิอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC)


สารส้ม (Alum)

สารรวมตะกอน (สารโพลิเมอร์)

โพลิเมอร์ ชนิดประจุลบ

โพลิเมอร์ ชนิดประจุบวก

โพลิเมอร์ ชนิดไม่มีประจุ

basic chemicals

  • คลอรีนเหลว  (NaOCl)
  • กรดเกลือ  (HCl)
  • กรดกำมะถัน  (H2SO4)
  • โซดาไฟเหลว  (NaOH)

Others Chemicals, Please contact us